If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa với số mũ 0

Tìm hiểu tại sao lũy thừa với số mũ 0 lại bằng 1.

Thuyết minh video