If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luỹ thừa bậc 0 và bậc 1

Tìm hiểu và giải thích tại sao lũy thừa bậc 0 của mọi số khác 0 lại bằng 1. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video