If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa của 0

Mọi số khác 0 có lũy thừa bậc 0 bằng 1. Tất cả lũy thừa có số mũ nguyên dương của số 0 đều bằng 0. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn có 0 mũ 0? Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video