If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lũy thừa của phân số

Lũy thừa của một phân số nghĩa là nhân phân số đó với chính nó nhiều lần. Nếu bạn biết cách nhân phân số thì bạn sẽ biết cách tính lũy thừa của phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video