If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luỹ thừa của lũy thừa

Vấn đề

Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 9, start superscript, n, end superscript.
left parenthesis, 9, squared, right parenthesis, start superscript, 5, end superscript, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?