If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia cho lũy thừa của 10

Vấn đề

Sắp xếp lại các thẻ bên dưới để biểu diễn kết quả của phép tính 40, comma, 091, times, 10, cubed.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?