If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về các tính chất của lũy thừa

Ôn tập về các tính chất thường thấy của lũy thừa giúp ta viết lại các lũy thừa bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, x²⋅x³ có thể viết thành x⁵.
Tính chấtVí dụ
xnxm=xn+m2325=28
xnxm=xnm3832=36
(xn)m=xnm(54)3=512
(xy)n=xnyn(35)7=3757
(xy)n=xnyn(23)5=2535
Muốn học thêm về những tính chất này? Nhấn vào video nàyvideo này.

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tính chất này nói rằng khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.
xnxm=xn+m

Ví dụ:

5255=52+5=57

Luyện tập

Bài 1.1
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 8n.
8684=

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Tính chất này nói rằng khi chúng ta chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.
xnxm=xnm

Ví dụ:

3832=382=36

Luyện tập

Bài 2.1
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 7n.
7773=

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một lũy thừa

Tính chất này nói rằng để tìm lũy thừa của một lũy thừa, chúng ta nhân các số mũ với nhau.
(xn)m=xnm

Ví dụ:

(82)3=823=86

Luyện tập

Bài 3.1
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 2n.
(24)2=

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một tích

Tính chất này nói rằng khi tính lũy thừa của một tích, chúng ta nhân các lũy thừa của các thừa số.
(xy)n=xnyn

Ví dụ:

(35)6=3656

Luyện tập

Bài 4.1
Chọn một biểu thức tương đương.
(47)8=?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một thương

Tính chất này nói rằng khi tính lũy thừa của một thương, chúng ta chia lũy thừa của số bị chia cho lũy thừa của số chia.
(xy)n=xnyn

Ví dụ:

(72)8=7828

Luyện tập

Bài 5.1
Chọn một biểu thức tương đương.
(65)9=?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.