If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán có số hữu tỉ

Vấn đề

An điều hành một trang web để hỗ trợ các nhà văn viết truyện. Hàng tháng, An nhận được 5 đô la từ mỗi lượt đăng ký trên trang web của bạn ấy. Trang web đã có 200 người đăng ký vào tháng trước. Tháng này có thêm 40 người đăng ký mới và 10 người đã hủy đăng ký.
An sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ trang web đó trong tháng này?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
đô la
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?