If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép cộng số âm trên trục số

Vấn đề

Trục số nào biểu diễn biểu thức 1, comma, 5, plus, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?