If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất đơn giản: viên bi màu vàng

Để tìm xác suất của việc lấy được viên bi màu vàng từ một túi, trước tiên chúng ta phải xác định các kết quả có thể xảy ra, sau đó xác định có bao nhiêu kết quả đáp ứng được các yêu cầu. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video