If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trực giác về xác suất

Xác suất có ý nghĩa gì? Xác suất bằng 0 hoặc 1 có nghĩa là gì?

Thuyết minh video