If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh xác suất

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Vân bị vu khống là đã giúp một con đười ươi trốn thoát khỏi sở thú. Xác suất xảy ra của các tuyên án của tòa án như sau:
start text, P, left parenthesis, C, o, with, \', on top, space, t, ộ, i, end text, right parenthesis, equals, 0, comma, 25
start text, P, left parenthesis, V, o, with, \^, on top, space, t, ộ, i, end text, right parenthesis, equals, 55, percent
start text, P, left parenthesis, X, e, m, space, x, e, with, \', on top, t, space, l, ạ, i, end text, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 5, end fraction
Sắp xếp các biến cố sau theo thứ tự từ ít khả năng xảy ra nhất đến nhiều khả năng xảy ra nhất.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?