If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất: kiến thức cơ bản

Khám phá ý nghĩa và tính ứng dụng của xác suất.
Xác suất chỉ đơn giản là khả năng xảy ra của một điều gì đó.
Mỗi khi chúng ta không chắc chắn về kết quả của một biến cố, chúng ta có thể sử dụng xác suất của một kết quả nhất định—khả năng xảy ra của chúng. Việc phân tích các biến cố được chi phối bởi xác suất được gọi là thống kê.
Ví dụ tốt nhất để hiểu về xác suất là tung một đồng xu:
Có hai kết quả có thể xảy ra—xuất hiện mặt ngửa hoặc sấp.
Xác suất của biến cố mặt xuất hiện là mặt ngửa là gì? Chúng ta có thể dùng công thức P, left parenthesis, H, right parenthesis, equals, question mark. Bạn có thể dự đoán rằng khả năng là 50/50, hoặc 50%. Nhưng làm sao chúng ta giải thích điều này? Xác suất =
Công thức tính xác suất cho các kết quả nhất định cho một sự kiện
Trong trường hợp này:
Xác suất cho một đồng xu rơi vào mặt ngửa
Xác suất của một biến cố = (số kết quả thuận lợi cho biến cố) / (tổng số kết quả có thể xảy ra)
P(A) = (Số kết quả thuận lợi cho biến cố A) / (Tổng số kết quả có thể xảy ra)
Ví dụ 1
Có 6 kết quả khác nhau.
Các kết quả khác nhau khi tung xúc xắc
Xác suất của biến cố mặt xuất hiện là mặt 1 là gì?
Công thức xác suất cho việc lăn được '1' trên xúc xắc
Xác suất của biến cố mặt xuất hiện là mặt 1 hoặc 6 là gì?
Xác suất của kết quả là 1 hoặc 6 khi tung xúc xắc
Sử dụng công thức ở trên:
Công thức xác suất được áp dụng
Xác suất của biến cố mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn (ví dụ 2, 4 hoặc 6) là gì?
Xác suất tung một số chẵn? Công thức và giải pháp
Mẹo
  • Xác suất của một biến cố chỉ có thể có giá trị giữa 01 và có thể được viết dưới dạng phần trăm.
  • Xác suất của một biến cố A thường được viết là P, left parenthesis, A, right parenthesis.
  • Nếu P, left parenthesis, A, right parenthesis, is greater than, P, left parenthesis, B, right parenthesis, thì biến cố A có khả năng xảy ra cao hơn biến cố B.
  • Nếu P, left parenthesis, A, right parenthesis, equals, P, left parenthesis, B, right parenthesis, thì biến cố AB có cùng khả năng xảy ra.
Bước tiếp theo:
Luyện tập các kĩ năng về xác suất cơ bản trên Khan Academy —thử các câu hỏi luyện tập của chúng tôi với các gợi ý hữu ích và đáp án!
Video wrapper của Khan Academy
Intro to theoretical probabilityXem phụ đề video
Video wrapper của Khan Academy
Simple probability: yellow marbleXem phụ đề video