If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân tích bảng số liệu hai chiều

Vấn đề

Một trường học đã thu thập một số thông tin về kinh nghiệm của các giáo viên của mình. Đây là những gì họ tìm thấy:
Năm kinh nghiệm giảng dạy
Môn dạyÍt hơn 5 năm5 đến 10 nămHơn 10 nămTổng cộng
Toán61512
Khoa học28414
Khoa học Xã hội39113
Anh văn49215
Khác716326
Tổng cộng22431580
Đối với nhóm giáo viên tiếng Anh, dùng phân số để biểu diễn tỉ lệ giáo viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?