Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân tích bảng số liệu

Vấn đề

Thông tin về số năm kinh nghiệm của các giáo viên trong một trường học được thống kê trong bảng dưới đây:
Số năm kinh nghiệm giảng dạy
MônÍt hơn 5 năm5 đến 10 nămHơn 10 nămTổng
Toán61512
Khoa học28414
Khoa học xã hội39113
Tiếng Anh49215
Khác716326
Tổng22431580
Chọn phân số biểu diễn tỉ lệ giáo viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trên tổng số giáo viên tiếng Anh.
Chọn 1 đáp án: