If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc bảng số liệu hai chiều

Vấn đề

Các nhà nghiên cứu khảo sát các nhân viên của hai công ty khác nhau về mức thu nhập của họ. Bảng số liệu dưới đây biểu diễn thông tin của các nhân viên đã trả lời khảo sát.
Hỏi có bao nhiêu nhân viên đến từ Công ty A?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
người
Thu nhậpCông ty ACông ty B
Dưới 20 triệu3540
20 tới 39 triệu9063
Từ 40 triệu trở lên3537
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?