If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Mối quan hệ trong bảng số liệu hai chiều

Bảng số liệu hai chiều cho chúng ta biết ngoài số đếm còn có số phần trăm. Số phần trăm có ích cho việc xác định mối quan hệ giữa các hai biến.

Phần 1: Lập bảng số liệu

Một trường đại học khảo sát ý kiến của 200 sinh viên về việc ở nội trú.
Chuyển đổi dữ liệu của bảng số liệu thành dạng phần trăm.
(Nếu cần thiết, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.)
Giới tínhÝ kiến tích cựcÝ kiến tiêu cựcÝ kiến trung lậpTỔNG CỘNG
Nam40361490
Nữ425612110
TỔNG CỘNG829226200
Giới tínhÝ kiến tích cựcÝ kiến tiêu cựcÝ kiến trung lậpTỔNG CỘNG
Nam
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
100%
Nữ
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%
100%

Phần 2: Đọc bảng số liệu

Bài a
Số phần trăm sinh viên nam có ý kiến tiêu cực về việc ở nội trú?
Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Bài b
Số phần trăm sinh viên nữ có ý kiến tiêu cực về việc ở nội trú?
Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Phần 3: Thấy được mối quan hệ trong bảng số liệu hai chiều

Dựa vào bảng số liệu trên, kết luận nào sau đây phù hợp để miêu tả mối liên hệ giữa giới tính sinh viên và ý kiến của họ về việc ở nội trú dựa vào số liệu trên?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.