If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bảng số liệu hai chiều

Tìm hiểu cách đọc và sử dụng bảng số liệu hai chiều
Hãy nhìn vào bảng số liệu hai chiều có được từ việc khảo sát 100 học sinh về việc họ thích mèo hay chó hơn.
Sự yêu thíchNamNữ
Thích chó hơn3622
Thích mèo hơn826
Không thích con nào hơn26
Các cột của bảng cho chúng ta biết học sinh là nam hay nữ. Các hàng của bảng cho chúng ta biết học sinh thích chó hơn, thích mèo hơn, hay không thích con nào hơn.
Chú ý rằng có hai biến-- giới tính và sự yêu thích-- hai trong bảng số liệu hai chiều.
Các ô cho chúng ta biết số lượng (hoặc tần số) học sinh. Ví dụ, 36 học sinh trong cột học sinh namhàng thích chó hơn. Điều này cho chúng ta biết có 36 học sinh nam thích chó hơn.
Có bao nhiêu học sinh nữ thích mèo hơn?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tổng số hàng và cột

Để tìm được số học sinh thích mèo hơn, chúng ta có thể cộng số lượng học sinh ở cột thích mèo hơn:
Sự yêu thíchNamNữ
Thích chó hơn3622
Thích mèo hơnstart color #11accd, 8, end color #11accdstart color #11accd, 26, end color #11accd
Không thích con nào hơn26
start text, S, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, h, ọ, c, space, s, i, n, h, space, t, h, ı, with, \', on top, c, h, space, m, e, with, \`, on top, o, space, h, ơ, n, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, plus, start color #11accd, 26, end color #11accd, equals, 34
Có bao nhiêu học sinh là nam?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Luyện tập nào!

Bài 1

Các nghiên cứu sinh làm một cuộc khảo sát các sinh viên về việc họ có dùng Facebook không. Bảng số liệu cho biết dữ liệu về mẫu thống kê của các học sinh tham gia trả lời khảo sát.
Có bao nhiêu sinh viên được khảo sát có tuổi từ 18 tới 22, question mark
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
học sinh
TuổiDùng FacebookKhông dùng Facebook
18 tới 22784
23, start text, plus, end text7067

Bài 2

Các nghiên cứu sinh làm một cuộc khảo sát các học sinh về việc siêu năng lực nào họ muốn sở hữu nhất. Bảng số liệu cho biết dữ liệu về mẫu thống kê của các học sinh tham gia trả lời khảo sát.
Có bao nhiêu học sinh nam trong cuộc khảo sát chọn biết bay là siêu năng lực họ muốn có?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
học sinh
Siêu năng lựcNamNữ
Bay2612
Tàng hình1432
Còn lại108

Bài toán 3

Các nghiên cứu sinh làm một cuộc khảo sát cho các nhân viên ở hai công ty khác nhau về mức thu nhập của họ. Bảng số liệu cho biết dữ liệu về mẫu thống kê của các nhân viên tham gia trả lời khảo sát.
Có bao nhiêu nhân viên trong mẫu khảo sát đến từ Công ty A?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
nhân viên
Thu nhậpCông ty ACông ty B
Dưới 20 triệu3540
20 tới 39 triệu9063
Từ 40 triệu trở lên3537

Bài tập nâng cao

Lan biết một số thông tin sau về cái hộp có 18 viên kẹo của cô ấy:
 • 10 viên kẹo có nhân chứa cả sô-cô-la và ca-ra-men.
 • 3 viên kẹo có nhân không chứa sô-cô-la hay ca-ra-men.
 • 12 viên kẹo có nhân chứa sô-cô-la.
Giúp Lan sắp xếp kết quả tạo thành bảng số liệu.
Nhân có chứa ca-ra-menNhân không có ca-ra-men
Nhân có chứa sô-cô-la
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nhân không có sô-cô-la
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.