If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Một số yếu tố thống kê và xác suất

0

Điểm tinh thông có thể có
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 640 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 160 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 1300 điểm Tinh thông!