If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Thể tích của một số hình

Bài toán về thể tích: bể nước

Tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải bài toán. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng mình một bể nước có chiều cao là 12 m chiều rộng 5 m và chiều dài 9m ở đáy bể có một chiếc hộp chiến cao 7m rộng 4 m và dài 8m đầy nước nào trước Bể này hỏi thể tích của nước trong bể là bao nhiêu trước tiên chúng mình sẽ thử hình dung sức bền nhé đi và để có hình dung rõ hơn chúng ta sẽ để chiếc Bể này trong suốt Ở đây chắc bể của chúng ta cao 12m mở rộng 5m a và có chiều dài đó 9m tiếp đến ở đấy để chúng ta có một chiếc hộp kín Anh và chiếc hộp này cao 7m mở rộng 4m A và giải 8m Sau đó chúng mình sẽ bơm đầy nước vào trong bể chúng ta sẽ bơm đầy nước vào trong bể Ở đây các em cần lưu ý Bởi vì đây là một chiếc hộp kín nền nước sẽ không thể nào tràn vào trong hộp điều đó có nghĩa là nước sẽ giao lấy hết thể tích trong bể nhưng mà chờ thể tích của chiếc hộp ra bởi vì nước không thể tràn vào trong hộp mà như vậy để tính thể tích của nước trong bể chúng ta sẽ lấy thể tích của cả bể - thể tích của chiếc hộp Bây giờ chúng mình muốn biết chúng ta sẽ có thể tích của nước chúng ta sẽ ký hiệu thể tích bằng chữ V có thể tích của nước sẽ tăng thể tích của chiếc bể - thể tích của hộp ở đây chúng mình sẽ áp dụng công thức vào thôi ta sẽ có thể tích của bể sẽ vắng chiều cao nhân với chiều rộng nhân với chiều dài bằng 12 nhân với 5 nhân với 9 - thể tích của chiếc hộp lá 7x 14 x18 37 x4 X8 đây chúng ta tính như bình thường thôi chúng ta sẽ nhẩm nhanh 12 x 15 = 60 60 nhân với 9 chúng ta sẽ được 540 như vậy thể tích của chiếc Bể này sẽ là 540 mét khối tiếp đến chúng ta sẽ thấy thể tích của bể - thể tích của hộp để ra thể tích nước chữa bệnh thể tích của hộp sữa nào 7 x 4 = 28 28 x18 28 x18 chúng ta sẽ nhất trong ngoài nhé đã có 28 x18 8 x 8 = 64 Z4 nhớ 68 X2 = 16 16 + 6 = 22 như vậy thể tích của hộp sẽ lá 224 mét khối tới đây để tìm thể tích của nước chứng minh Chỉ việc lấy 540 - 224 thôi chúng bài hát ra ngoài nhé 540 - 224 Bằng không không sửa được cho bốn ta sẽ vay 10 từ hàng chục Anh ta có 10 - 4 bằng 63 - 2 = 1 và 5 - 2 = 3 như vậy thể tích của nước ở trong bể sẽ vắng 316 mét khối đơn vị của chúng ta trong bài này là mét khối nhé Như vậy chúng mình có thể kết luận được mà ở trong bể chúa 316 mét khối nước ạ