Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 1: Thể tích của một số hình

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là một hình khối có 6 mặt hình chữ nhật. Để tìm thể tích của một hình hộp chữ nhật, ta nhân 3 chiều của chúng với nhau: chiều dài x chiều rộng x chiều cao. Thể tích được biểu diễn với đơn vị khối. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng mình thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu ba để bàn cũng đã cho chúng ta biết độ dài của mỗi cạnh Bởi vì đơn vị của chúng ta là bài này là Cm nên đơn vị thể tích của chúng mình sẽ là xăng ti mét khối nhé đối với bài này chúng mình chỉ cần áp dụng công thức thôi đó chính là để tìm thể tích của một hình chúng ta sẽ lấy chiều cao nhân với chiều rộng nhân với chiều dài như vậy có đây chúng ta sẽ có bốn nhân 15x 17cm và chúng ta sẽ được 4 x 15 = 20 20 x17 sẽ bằng 140 như vậy thể tích của hình hộp chữ nhật này bằng 140 cm khối nhé chúng ta sẽ về 140 vào đây Bây giờ chúng mình kiểm tra kết quả nào chúng mình làm thêm một ví dụ nữa nhé Anh ở ví dụ Thứ hai này chúng mình cũng sẽ làm tương tự thôi áp dụng công thức cho sẵn chúng ta sẽ lấy chiều dài là 8 cm nhân với chiều rộng là một cm nhân với chiều cao là 5 cm để tìm thể tích của hình hộp chữ nhật này ta sẽ có 8x với một bóng 88 nhân với 5 bóng 40 như vậy thể tích của hình hộp chữ nhật này là 40 cm khối nhé Và sẽ đến 40 vào đây và chúng mình cùng kiểm tra đáp án nào Bây giờ chúng mình làm tiếp thêm một ví dụ lắm nhé Anh ở ví dụ cuối này trước mình làm tương tự như hai ví dụ đầu thôi ở đây chúng ta sẽ dụng công thức và lấy chiều rộng là 2 cm nhân với chiều dài là 8 cm và nhân với chiều cao là 3 cm để tìm thể tích của hình hộp chữ nhật này ta có hai x18 bằng 16 16 X3 sống hình chữ nhật ngang nhé 16x 13 chúng ta sẽ được 48 như vậy thể tích của hình hộp chữ nhật này là 48 cm khối chúng ta đến 48 vào đây và kiểm tra kết quả nhé Như vậy chúng mình đã làm xong bài này rồi