If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Unit 3

Bài học 1: Thể tích của một số hình

Phân chia hình để tính thể tích (với khối lập phương)

Vấn đề

Khối lập phương (bằng 1 cmcubed):
A unit cube is shown.
Tính thể tích của hình dưới.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
cmcubed
Mặt trướcMặt sau
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?