If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về diện tích toàn phần

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Mẹ của Đông đang làm cho cậu ấy 1 túp lều để chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới với hội bạn.
Bác ấy phác họa tổng quan như thế này để tính số vải cần để làm túp lều.
Diện tích vải cần dùng cho tấm lều là bao nhiêu, bao gồm cả phần nền?
Tính ra số chính xác (không làm tròn).
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
msquared
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?