If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng hình lưới của khối đa diện để tìm diện tích toàn phần

Vấn đề

Hãy nhìn vào hình hộp chữ nhật sau:
Bảng thể hiện một hình hộp chữ nhật. Đoạn thẳng nối giữa hai mặt bên được chú thích bằng 2 đơn vị. Đoạn thẳng nối giữa hai mặt đáy được chú thích bằng 3 đơn vị. Đoạn thẳng nối giữa mặt trước và mặt sau được chú thích bằng 5 đơn vị.
Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (bên trên) dựa trên hình lưới của nó (bên dưới).
Hình này thể hiện hình lưới của một hình hộp chữ nhật. Hình triển khai gồm 4 hình chữ nhật được nối liền với nhau thành một hàng. Trong đó, hình chữ nhật thứ hai từ bên trái còn được nối liền với một hình chữ nhật ở bên trên và một hình chữ nhật ở bên dưới nó. Đáy của hình chữ nhật nằm ngoài cùng bên trái được chú thích bằng 3 đơn vị. Đáy của hình chữ nhật thứ hai từ bên trái được chú thích bằng 2 đơn vị. Cạnh bên phải của hình chữ nhật thứ hai từ bên trái được chú thích bằng 5 đơn vị. Cạnh bên trái của hình chữ nhật nằm bên dưới hình chữ nhật thứ hai từ bên trái được chú thích bằng 3 đơn vị.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm2
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?