If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng hình lưới của khối đa diện để tìm diện tích toàn phần

Vấn đề

Hãy nhìn vào hình hộp chữ nhật sau:
Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (bên trên) dựa trên hình lưới của nó (bên dưới).
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm2