Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về diện tích toàn phần

Ôn tập về diện tích toàn phần và luyện tập một số bài toán.

Diện tích toàn phần là gì?

Diện tích toàn phần là lượng không gian bao phủ bên ngoài của hình không gian.

Tìm diện tích toàn phần.

Để tính diện tích toàn phần của một hình, ta cộng diện tích của tất cả các mặt của hình đó với nhau.
Muốn tìm hiểu thêm về tính diện tích toàn phần? Hãy xem video này.

Ví dụ: Hình hộp chữ nhật

Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bên dưới.
Chúng ta vẽ hình lưới của hình hộp chữ nhật.
Mỗi mặt bên là một hình chữ nhật có kích thước 4 x 1,5.
Diện tích của một hình chữ nhật=chiều dàichiều rộng=41,5=6
Tổng diện tích của hai mặt bên là 26=12.
Mặt đáy và mặt trên đều là hình chữ nhật có kích thước 4 x 5.
Diện tích của một hình chữ nhật=chiều dàichiều rộng=45=20
Tổng diện tích của mặt đáy và mặt trên là 220=40.
Mặt sau và mặt trước đều là hình chữ nhật có kích thước 1,5 x 5.
Diện tích của một hình chữ nhật=chiều dàichiều rộng=1,55=7,5
Tổng diện tích của hai mặt sau và trước là 27,5=15.
Cộng các diện tích lại để tìm diện tích toàn phần.
Diện tích toàn phần=12+40+15=67
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 67 cm2.

Luyện tập

Bài 1
Tìm diện tích toàn phần của hình chóp có đáy là hình vuông.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm2

Muốn giải thêm bài tập tìm diện tích toàn phần? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.