If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về các đường thẳng song song và vuông góc

Ôn tập về các đường thẳng song song và vuông góc.  Xác định và thực hành vẽ các đường thẳng song song và vuông góc trong một số bài tập.  

Thế nào là hai start color #1fab54, start text, đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, space, v, u, o, with, \^, on top, n, g, space, g, o, with, \', on top, c, end text, end color #1fab54 và hai start color #7854ab, start text, đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, space, s, o, n, g, space, s, o, n, g, end text, end color #7854ab?

Hai start color #1fab54, start text, đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, space, v, u, o, with, \^, on top, n, g, space, g, o, with, \', on top, c, end text, end color #1fab54 là hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành bốn góc vuông tại giao điểm của hai đường đó.
Hai đường thẳng tạo với nhau một góc vuông.
Hai start color #7854ab, start text, đ, ư, ờ, n, g, space, t, h, ẳ, n, g, space, s, o, n, g, space, s, o, n, g, end text, end color #7854ab là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau (không bao giờ giao nhau). Chúng luôn cách nhau một khoảng không đổi.
Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Muốn biết thêm về các đường thẳng song song và vuông góc? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Nhận dạng các đường thẳng song song và vuông góc

Bài 1A
  • Hiện tại
Hai cạnh nào trong tam giác G, A, Z vuông góc với nhau?
Tam giác GAZ có các góc tại đỉnh G và A là góc nhọn. Có một hình vuông nhỏ ở góc tại đỉnh Z nối đoạn thẳng AZ và GZ lại với nhau.
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm các bài như thế này? Hãy xem bài tập sau.

Bài luyện tập 2: Vẽ các đường thẳng song song và vuông góc

Bài 2A
  • Hiện tại
Mọi cặp điểm đều có thể được nối lại bằng một đường thẳng.
Dùng đường thẳng màu xanh lá để nối hai điểm màu đen và tạo thành một đường thẳng song song với đường thẳng màu xanh biển.

Muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.