Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép nhân đơn thức

Đơn thức là một biểu thức được viết dưới dạng k⋅xⁿ, trong đó k là một số thực và n là một số nguyên dương. Đây về cơ bản là một đa thức với một số hạng. Khi nhân hai đơn thức với nhau, ta có thể viết tích thành một đơn thức, bằng cách áp dụng các tính chất của phép nhân và lũy thừa.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video