Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép nhân đa thức chứa số âm: mô hình diện tích

Nhân các đa thức chứa số âm nghe có vẻ không quen thuộc, nhưng thật ra chúng rất hữu dụng và cũng giống phép nhân đa thức chỉ chứa số dương.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video