Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép nhân đa thức

Vấn đề

Tính.
Đáp án của bạn phải là một đa thức dạng chuẩn.
(d2+3)(d2+2d+1)=