Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu phép nhân các đa thức chứa 2 đơn thức

Vấn đề

Tính.
Câu trả lời của bạn phải là một đa thức ở dạng chuẩn.
(x+3)(x5)=