Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhân đơn thức với đa thức (cơ bản): mô hình diện tích

Vấn đề

Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5 và chiều dài là x2+2.
Hãy biểu diễn diện tích của hình chữ nhật dưới dạng một biểu thức.
Lưu ý: Viết biểu thức dưới dạng khai triển.
Diện tích=