Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhân đơn thức với đa thức

Vấn đề

Tính.
Đáp án nên là một đa thức dưới dạng chuẩn.
3h(h2+2h1)=