Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép nhân đa thức: mô hình diện tích

Vấn đề

Một hình chữ nhật lớn có chiều rộng là x+4 và chiều dài là x2+3x+2.
Hãy biểu diễn diện tích của hình chữ nhật dưới dạng một biểu thức.
Đáp án của bạn nên là một đa thức dạng chuẩn.
Diện tích=