Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khởi động: Phép nhân đa thức chứa 2 đơn thức

Trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu luyện nhân đa thức chứa 2 đơn thức, nhằm chuẩn bị bạn cho bài tập Giới thiệu phép nhân đa thức chứa 2 đơn thức.
Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ tính chất nhân phân phối, chúng mình khuyến khích bạn xem bài này.

Ví dụ 1: Nhân (x+2)(x+3)

Có hai cách để biểu diễn phép tính này. Cách nào cũng đúng; bạn có thể chọn bất kì cách nào bạn thấy tốt hơn.

Cách một: mô hình diện tích

Tưởng tượng bạn có một hình chữ nhật có chiều rộng là x+2 và chiều dài là x+3, và chia nó thành bốn hình chữ nhật nhỏ:
Giờ ta tìm diện tích của từng hình chữ nhật nhỏ bằng cách nhân chiều dài và chiều rộng:
Từ đó ta biết được diện tích hình chữ nhật lớn, cũng chính là biểu thức cần tìm:
x2+3x+2x+6
Ta nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến để được một đa thức chứa 3 đơn thức:
x2+5x+6

Cách hai: Tính chất phân phối

Ta có thể vận dụng tính chất phân phối hai lần để thực hiện phép nhân:
=(x+2)(x+3)=(x+2)x+(x+2)3=xx+2x+x3+23=x2+2x+3x+6=x2+5x+6
Cả hai cách đều ra cùng một kết quả! (x+2)(x+3) bằng x2+5x+6.

Bài tập vận dụng

Bài 1.1
Tính.
(x+3)(x+4)=
Chọn 1 đáp án:

Ví dụ 2: Tính (x4)(x+7)

Vì sao ta có thêm một ví dụ nữa? Thật ra, phép nhân đa thức chứa 2 đơn thức sẽ khó hơn một chút khi có dấu trừ. Hãy cùng xem cách làm.

Cách một: mô hình diện tích

Như thường lệ, ta vẽ một hình chữ nhật. Tuy nhiên, đừng quên đặt một dấu trừ trước 4.
Giờ ta tìm diện tích của từng hình chữ nhật nhỏ, đừng quên chiều dài của hình chữ nhật ở góc dưới bên trái là 4, không phải 4.
Điều này khá vô lý dưới góc nhìn hình chữ nhật và diện tích, nhưng nó đúng với phép toán đại số.
Giờ ta cộng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ:
=x2+7x+(4x)+(28)=x2+3x28

Cách hai: Tính chất phân phối

Ta áp dụng tính chất nhân phân phối hai lần, nhưng đừng quên dấu trừ!
=(x4)(x+7)=(x4)x+(x4)7=xx+(4)x+x7+(4)7=x24x+7x28=x2+3x28

Bài tập vận dụng

Bài 2.1
Tính.
(x2)(x+5)=
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.