Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về phép nhân đa thức chứa 2 đơn thức

Một nhị thức là một đa thức có hai đơn thức. Ví dụ như, x2x6 đều là nhị thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ ôn lại cách nhân các nhị thức.

Ví dụ 1

Tính.
(x2)(x6)
Áp dụng tính chất phân phối.
(x2)(x6)=x(x6)2(x6)
Áp dụng tính chất phân phối một lần nữa.
=x(x)+x(6)2(x)2(6)
Chú ý rằng ta đã nhân mỗi đơn thức trong đa thức đầu tiên với từng đơn thức trong đa thức thứ hai.
Rút gọn.
=x26x2x+12=x28x+12

Ví dụ 2

Tính.
(a+1)(5a+6)
Áp dụng tính chất phân phối.
(a+1)(5a+6)=a(5a+6)+1(5a+6)
Áp dụng tính chất phân phối một lần nữa.
=a(5a)a(6)+1(5a)+1(6)
Chú ý rằng ta đã nhân mỗi đơn thức trong đa thức đầu tiên với từng đơn thức trong đa thức thứ hai.
Sau khi rút gọn, ta có:
5a2a+6
Muốn tìm hiểu thêm về phép nhân đa thức chứa 2 đơn thức? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Tính.
Viết đáp án của bạn dưới dạng đa thức bậc hai dạng chuẩn.
(x+1)(x6)

Muốn luyện tập thêm? Hãy xem bài tập giới thiệubài tập khó hơn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.