If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về phép trừ đa thức

Vấn đề

Thực hiện phép trừ.
Viết đáp án thành đa thức dạng chuẩn.
(9n4+8)(9n4+2n3+5n2)=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?