If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia đa thức (phần 2)

Đặt tính chia (2x³-47x-15) cho (x-5). Để ý rằng không có đơn thức chứa x², cho nên chúng ta phải cẩn thận khi đặt tính chia.

Thuyết minh video