If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia đa thức cho x (không dư)

Tìm thương số (x⁴-2x³+5x)/x giống với hỏi câu hỏi "chúng ta nên nhân x với cái gì để có được x⁴-2x³+5x?". Chúng ta có thể giải bài này theo hai cách, và nó sẽ rất hữu dụng khi chúng ta giải các bài toán khó hơn.

Thuyết minh video