If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia đa thức cho x (không dư)

Vấn đề

Tính.
VIết câu trả lời dưới dạng đa thức.
3x46x2xx=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?