Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về đa thức

Đa thức là tổng các đơn thức có dạng k⋅xⁿ, trong đó k là một số bất kỳ và n là một số nguyên dương. Ví dụ, 3x+2x-5 là một đa thức. Giới thiệu về đa thức. Video này bao gồm các thuật ngữ phổ biến như bậc, dạng tiêu chuẩn, đơn thức, nhị thức và tam thức.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video