Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về đa thức

Vấn đề

Đa thức nào dưới đây đang ở dạng chuẩn?
Chọn tất cả đáp án đúng: