If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về ước chung lớn nhất

Ôn tập về ước chung lớn nhất (ƯCLN) và thử giải một vài bài toán.

ƯCLN là gì?

ƯCLN là viết tắt của từ "ước chung lớn nhất". Ước chung lớn nhất của hai số là số lớn nhất trong các ước chung của hai số đó.

Cách tìm ước chung lớn nhất

Một cách để tìm ƯCLN của hai (hoặc nhiều) số là liệt kê các ước của các số theo thứ tự tăng dần rồi xác định số lớn nhất trong các ước chung của hai (hoặc nhiều) số đó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về ước chung lớn nhất, hãy xem video này.

Bài tập mẫu: Xác định ƯCLN của 1218

Ước của 12: 1,2,3,4,6,12
Ước của 18: 1,2,3,6,9,18
1,2,36 đều là ước chung của 1218. Trong các số trên, số nào là lớn nhất?
6 là số lớn nhất trong các ước chung của 1218.
ƯCLN(12,18)=6

Luyện tập

Bài 1
Xác định ước chung lớn nhất của 814?
Một cách khác để miêu tả đề bài:
ƯCLN(8,14)=?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Nếu bạn muốn giải thêm các dạng bài tập liên quan, tham khảo các bài tập sau.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.