If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Số nguyên tố và hợp số

Vấn đề

Sơn tô đậm các hợp số trong bảng các số từ 1 đến 100.
Bạn ấy mắc lỗi.
A hundred chart with 51, 61, and 84 shaded.
Sơn đã làm sai ở đâu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?