If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu số nguyên tố và hợp số

Tìm hiểu về số nguyên tố và hợp số và thực hành xác định chúng.
Sắp xếp theo: