If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về số nguyên tố và hợp số

Ôn tập về số nguyên tố và hợp số và thử một số bài toán thực hành.

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng 2 ước.
Ước của số nguyên tố là start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #7854ab, start text, c, h, ı, with, \', on top, n, h, space, n, o, with, \', on top, end text, end color #7854ab.
7 là một ví dụ của số nguyên tố. Ước duy nhất của nó là start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #7854ab, 7, end color #7854ab. Nó không chia hết cho bất kì số tự nhiên nào khác.
Muốn tìm hiểu thêm về số nguyên tố? Nhấn vào video này.

Bài luyện tập 1: Nhận diện số nguyên tố

Bài 1A
  • Hiện tại
Số nào sau đây là số nguyên tố?
12, comma, space, 42, comma, space, 61, comma, space, 87, comma, space, 95
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Hợp số là gì?

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước. Hợp số có các ước khác ngoài 1start text, c, h, ı, with, \', on top, n, h, space, n, o, with, \', on top, end text.
16 là ví dụ của hợp số. Các ước của 161, comma, 2, comma, 4, comma, 816, point 16 chia hết cho tất cả những số này.
Muốn tìm hiểu thêm về nhận diện số nguyên tố và hợp số? Nhấn vào video này.
Muốn hiểu thêm về số nguyên tố và hợp số? Nhấn vào bài viết này.

Bài luyện tập 2: Nhận diện hợp số

Bài 2A
  • Hiện tại
Số nào sau đây là hợp số?
29, comma, space, 41, comma, space, 47, comma, space, 82, comma, space, 89
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.