If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về số nguyên tố và hợp số

Ôn tập về số nguyên tố và hợp số và thử một số bài toán thực hành.
Sắp xếp theo: