If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm ước của một số

Tìm ước của 120. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video