If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Liên hệ ước và bội

Vấn đề

Tập hợp số nào được tô đậm trong bảng các số từ 1 đến 100?
Chọn 1 đáp án: