If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về ước và bội

Ôn lại về ước và bội và thử một số bài toán thực hành.

Ước là gì?

Số tự nhiên a được gọi là ước của số tự nhiên b nếu b chia hết cho a. Ví dụ, 2 là ước của 66 chia hết cho 2.
Ước của 8 là: 1,2,4,8.
8:1=8
8:2=4
8:4=2
8:8=1
8 chia hết cho 1,2,4,8.

Cặp ước

1 cặp ước gồm 2 số tự nhiên mà khi ta nhân chúng với nhau, ta được 1 tích nhất định.
Các cặp ước của 8 là:
1818=8
2424=8
Muốn tìm hiểu thêm về cách tìm ước? Hãy xem thử video này.
Muốn tìm hiểu thêm nhiều cách để tìm ra ước và bội? Hãy xem bài giảng này.

Bài thực hành 1: Tìm ước

Bài 1A
Số nào dưới đây là ước của 78?
Chọn 1 đáp án:

Muốn thử sức thêm nhiều câu hỏi tương tự? Hãy xem thử bài tập này.

Bội là gì?

Bội là tích của một số tự nhiên với một số tự nhiên khác. Bốn bội đầu tiên (khác 0) của 33,6,912 vì:
31=3
32=6
33=9
34=12
Một vài bội khác của 315,30300.
35=15
310=30
3100=300
Ta không bao giờ có thể liệt kê tất cả các bội của một số. Trong ví dụ, 3 có thể được nhân với vô số số tự nhiên để tìm ra các bội mới.

Xác định bội

Ta có thể kiểm tra xem số thứ nhất có phải là bội của số thứ hai không bằng cách xem số thứ hai có chia hết cho số thứ nhất không.
15 là bội của 315:3=5.
17 không phải là bội của 317:3=5 (dư 2).
Muốn tìm hiểu thêm về cách tìm ước và bội của một số? Hãy xem thử video này.

Bài thực hành 2: Tìm bội

Bài 2A
Số nào trong các số dưới đây là bội của 9?
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.