If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Vấn đề

Phân tích số 65 ra thừa số nguyên tố.
Hãy nhập câu trả lời dưới dạng tích của các số nguyên tố, ví dụ như 2, times, 3, hoặc chỉ dưới dạng số nguyên tố, ví dụ như 17.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?