If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp số âm theo thứ tự

Học cách so sánh các số âm!
Ta đã biết rằng đối với số dương, các số càng xa về phía bên phải của trục số thì càng lớn.
Ví dụ, 5 sẽ lớn hơn 25 ở xa hơn về bên phải của trục số so với 2:
Mấu chốt: Các số ở xa hơn về phía bên phải trên trục số sẽ lớn hơn, điều này đúng với cả số dương và số âm.
Ví dụ, 2 sẽ lớn hơn 52 ở xa hơn về bên phải của trục số so với5:

Luyện tập nào!

Bài 1A
Đúng/ Sai: 1 lớn hơn 4.
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.