If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về số đối

Ôn tập về số đối, và thử một số bài tập thực hành.

Thế nào là số đối của một số?

Trên trục số, hai số (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
Ví dụ:
5 là số đối của 5.

Các cách để viết số đối của một số

Ta có thể viết số đối của một số bằng cách sử dụng dấu trừ.
Ví dụ:
Số đối của 2 được viết là (2).
Muốn tìm hiểu thêm về số đối? Hãy xem thử video này.

Luyện tập

Bài 1
Số đối của 524 là gì?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4

Muốn làm thêm những bài tập tương tự? Hãy xem thử những bài tập sau đây: Số đối
Thử thách số đối

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.